Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.
Houseboat jest to jednostka pływająca, zaprojektowana lub zaadaptowana do celów mieszkalnych. Może być bez napędu lub wyposażona we własny napęd.
Do góry