None of the ads match the required criteria.
Barka mieszkalna czyli Houseboat to jednostka pływająca, zaprojektowana lub zaadaptowana do celów mieszkalnych. Może być bez napędu lub wyposażona we własny napęd.
Oben